Stanowiska funkcyjne

 

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W GRYFICACH

tel.: 91 384 76 59 wew. 23 Powiatowy Lekarz Weterynarii
ZESPÓŁ DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
tel.: 91 384 76 59 wew. 29 Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. higieny pasz i utylizacji
tel.: 91 384 76 59 wew. 28 Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. rolniczego handlu detalicznego
tel.: 91 384 76 59 wew. 30 Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
ZESPÓŁ DO SPRAW ZDROWIA I OCHRONY ZWIERZĄT
tel.: 91 384 76 59 wew. 27 Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. ochrony zdrowia zwierząt
tel.: 91 384 76 59 wew. 26 Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
tel.: 91 384 76 59 wew. 32 Inspektor Weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
ZESPÓŁ DO SPRAW FINANSOWO – KSIĘGOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH
tel.: 91 384 76 59 wew. 25 Główny Księgowy
tel.: 91 384 76 59 wew. 31 Księgowa
tel.: 91 384 76 59 wew. 21 Referent
Opublikował(a):
Paweł Niewiadomski, dnia: 16.02.2018, 13:17:01

Ostatnia wersja z dnia: 31.08.2022, 03:00:18