Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

OCHRONA ZWIERZĄT

 • nadzór i kontrola z zakresu dobrostanu zwierząt w obszarach:

–       hodowli zwierząt gospodarskich,

–       transportu zwierząt,

–       humanitarnego uboju zwierząt,

–       skupów, targów, pokazów, wystaw,

–       schronisk,

–       ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem (Konwencja Waszyngtońska CITES),

–       zapobiegania bezdomności zwierząt,

–       kontroli identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ),

–       kontroli Wymogów Wzajemnej Zgodności (Cross Compliance)

 

ZDROWIE ZWIERZĄT I ZWALCZANIE CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT

 • nadzór i kontrola nad realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania choróbzakaźnych zgodnie z obowiązującym prawem
 • koordynowanie programów zwalczania oraz monitoringu chorób zakaźnych na terenie powiatu
 • pobieranie próbek do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań, zgodnie z przepisami dotyczącymi zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji oraz prowadzenie dochodzeń epizootycznych mających na celu potwierdzenie lub wykluczenie zgłoszonej choroby
 • nadzór i kontrola nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych dla podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej przez podmioty zajmujące się:
  – prowadzeniem stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku i przeładunku zwierząt
  – prowadzeniem miejsc gromadzenia, skupu i transportu zwierząt
  – wytwarzaniem, pozyskiwaniem, konserwacją, obróbką, przechowywaniem, wprowadzaniem do obrotu lub wykorzystywaniem materiału biologicznego
  – prowadzeniem punktu kopulacyjnego
  – prowadzeniem zakładu drobiu, zakładów wylęgowych
  – chowu lub hodowli zwierząt akwakultury
  – utrzymywaniem zwierząt gospodarskich w celu umieszczenia ich na rynku
 • nadzór nad obrotem krajowym, handlem, eksportem i importem zwierząt, przeprowadzanie kontroli zwierząt w miejscu ich pochodzenia wraz z wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia
Content | Menu | Access panel