Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Załatwianie spraw w urzędzie

 

• Dni i godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryficach:

Wtorek w godz. 9.00-10.00

 

· Przyjmowanie podań wniesionych ustnie do protokołu w sprawach:

 

Skarg kierowanych do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryficach

codziennie 7:15 – 15:15,

w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gryficach przy ul. Śniadeckich 46 c

· Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesyłać na adres:

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryficach ul. Śniadeckich 46c; 72-300 Gryfice
lub przesyłać faksem na numer: 91 384 49 38

 

· Przyjmowanie korespondencji:

 

W Sekretariacie Urzędu – w Gryficach przy ul. Śniadeckich 46c; 72-300 Gryfice

Skargi, wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego – Dział VIII (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 – tekst jednolity).

Content | Menu | Access panel