Rejestr umów zawartych przez PIW Gryfice

Numer umowy Data zawarcia Nazwa podmiotu, z którym zawarto umowę Przedmiot umowy Wartość umowy brutto [PLN] Informacje Załączniki
2018-02-21 Orange Polska Spółka Akcyjna Warszawa Al.. Jerozoliskie 160 usługi telekomunikacyjne 137,00 - miesięcznie Dodano:
2018-02-28 08:37:32
Umowa o wydanie i używanie kart flotowych 2018-12-11 Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, 01-473 Warszawa ul. Kocjana 3, Zakład usługowo Bezgotówkowe tranzakcje zakupu produktów i usług w sieci stacji paliw według faktury zakupu Dodano:
2019-02-01 15:19:10
Umowa o obsługę prawną 2018-12-21 Kancelaria Radcy Prawnego Michał Walczak ul. Książąt Mazowieckich 17 lok.6 01-990 Warszawa Świadczenie pomocy prawnej 1200,00 miesięcznie Dodano:
2019-04-03 15:11:14
2018-12-31 Gabinet Weterynaryjny S.C. Nadskakulski H.; Mruk T.; Perużyński M.; ul. Kamieńska 10, 72-410 Golczew Pobierania prób do badań; badania rozpoznawcze; czynności pomocnicze według wykonanych usług Dodano:
2019-04-03 15:19:02
Nr 1/B/2019 2018-12-31 Groblewicz Marek Chometowo 43; 72-320 Trzebiatów Pobierania prób do badań w kierunku chorób zakaźnych zwierząt według wykonanych usług Dodano:
2019-04-03 15:22:22
2019-02-01 Usługi Informatyczne Łukasz Matysek z siedzibą przy ul. Połanickiej 3/35, 22-100 Chełm Użytkowanie oprogramowania "Rejestr Podmiotów Paszowych, Utylizacyjnych i Żywnościowych" 105,00 - kwartalnie Dodano:
2019-02-01 15:20:14
Umowa serwisowa 2019-02-01 MARCEL S.A. w Zielonce k/Warszawy, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11 Usługi serewisowe oprogramowania vetLink 369,00 - miesięcznie Dodano:
2019-04-03 15:21:14
Umowa najmu 2019-03-29 DKS Sp. z o.o. najem kserokopiarki 138,00 miesięcznie Dodano:
2019-04-03 15:15:36
Umowa o wykonywanie badań technicznych 2019-11-05 Przedsiębiorstwo PKS Gryfice Sp. z o.o. Słudwia 72-310 Płoty badania techniczne zg. z rozp. MI + 1 zł. Dodano:
2020-02-01 08:12:02
Umowa o obsługę prawną 2019-12-03 Kancelaria Radcy Prawnego Michał Walczak ul. Książąt Mazowieckich 17 lok.6 01-990 Warszawa Świadczenie pomocy prawnej 1200,00 miesięcznie Dodano:
2020-02-01 08:04:22
Umowa o wydanie i używanie kart flotowych 2019-12-19 Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, 01-473 Warszawa ul. Kocjana 3, Zakład usługowo Bezgotówkowe tranzakcje zakupu produktów i usług w sieci stacji paliw według faktury zakupu Dodano:
2019-12-20 11:21:22
Umowa serwisowa 2019-12-19 MARCEL S.A. w Zielonce k/Warszawy, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11 Usługi serewisowe oprogramowania vetLink 369,00 - miesiecznie Dodano:
2019-12-20 12:11:14
2020-01-02 Usługi Informatyczne Łukasz Matysek z siedzibą przy ul. Połanickiej 3/35, 22-100 Chełm Użytkowanie oprogromawania "Rejestr Podmiotów Paszowych, Utylizacyjnych i Żywnościowych" 105,00 - kwartalnie Dodano:
2020-01-03 12:11:12
2020-01-10 Gabinet Weterynaryjny S.C. Nadskakulski H.; Mruk T.; Perużyński M.; ul. Kamieńska 10, 72-410 Golczew Pobierania prób do badań; badania rozpoznawcze; czynności pomocnicze według wykonanych usług Dodano:
2020-02-01 08:02:03
Nr 1/B/2019 2020-01-10 Groblewicz Marek Chometowo 43; 72-320 Trzebiatów Pobierania prób do badań w kierunku chorób zakaźnych zwierząt według wykonanych usług Dodano:
2020-01-11 15:12:01
Nr 4/B/2020 2020-01-10 Minko Marcin Gąbin 25b; 72-320 Trzebiatów pomoc przy pobieraniu prób M. Groblewicz według wykonanych usług Dodano:
2020-01-10 15:12:03
Nr 1/M/2020 2020-01-14 Marcin Sczogiel ul. Unii Lubelskiej 78-100 Kołobrzeg badanie mięsa według wykonanych usług Dodano:
2020-01-15 10:01:10
Nr 02/P/2020 2020-01-20 Edmund Rogoża ul. I Armii Wojska Polskiego 28/4; 78-100 Kołobrzeg kontrola zwierząt według wykonanych usług Dodano:
2020-01-20 16:34:22
Aneks do umowy nr SP/EC/8571696677/1 2020-02-01 ENEA Spółka Akcyjna z/s w Poznaniu energia elektryczna według zużycia Dodano:
2020-03-19 09:09:20
Umowa nr 865/B/2019 2020-02-01 Eko- SPALMED Bogusław Wodecki ul. Armii Krajowej 20/7 78-100 Kołobrzeg odbiór odpadów 80,00 Dodano:
2020-02-01 08:15:33
Umowa o wydanie i używanie kart flotowych 2020-12-11 Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, 01-473 Warszawa ul. Kocjana 3, Zakład usługowo Bezgotówkowe tranzakcje zakupu produktów i usług w sieci stacji paliw według faktury zakupu Dodano:
2020-12-11 12:15:15
Umowa serwisowa 2020-12-11 MARCEL S.A. w Zielonce k/Warszawy, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11 Usługi serewisowe oprogramowania "VetLink" 399,75 miesięcznie Dodano:
2020-12-11 12:12:45
Umowa nr 13247 2020-12-20 Zakład Elektrotechnicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Koszalin ul. 4-go Marca 38 moduł PPK 61,50 - miesięcznie Dodano:
2020-12-20 13:45:59
Umowa o obsługę prawną 2020-12-29 Kancelaria Radcy Prawnego Michał Walczak ul. Książąt Mazowieckich 17 lok.6 01-990 Warszawa Świadczenie pomocy prawnej 1.200,00 - miesięcznie Dodano:
2020-12-29 14:45:56
Umowa Nr 96/2020 2020-12-30 FHU Krzysztof Grabowiecki Sp.z.o.o. ul. Niekładzka 4, 72-300 Gryfice Odbiór odpadów komunalnych 22,00 - miesięcznie Dodano:
2020-12-30 11:12:58
1/B/2021 2020-12-31 Groblewicz Marek Chometowo 43; 72-320 Trzebiatów Pobierania prób do badań w kierunku chorób zakaźnych zwierząt według wykonanych usług Dodano:
2020-12-31 10:45:12
4/B/2021 2020-12-31 Minko Marcin Gąbin 25b; 72-320 Trzebiatów pomoc przy pobieraniu prób M. Groblewicz według wykonanych usług Dodano:
2020-12-31 10:49:12
865/B/2021 2020-12-31 Eko- SPALMED Bogusław Wodecki ul. Armii Krajowej 20/7 78-100 Kołobrzeg odbiór odpadów 98,40 - miesięcznie Dodano:
2020-12-31 11:05:24
Nr 02/P/2021 2020-12-31 Edmund Rogoża ul. I Armii Wojska Polskiego 28/4; 78-100 Kołobrzeg kontrola zwierząt według wykonanych usług Dodano:
2020-12-31 10:59:18
Nr 1/M/2021 2020-12-31 Marcin Sczogiel ul. Unii Lubelskiej 78-100 Kołobrzeg badanie mięsa według wykonanych usług Dodano:
2020-12-31 10:57:10
Umowa o świadczenie usług 2020-12-31 Gabinet Weterynaryjny S.C. Nadskakulski H.; Mruk T.; Perużyński M.; ul. Kamieńska 10, 72-410 Golczew Pobierania prób do badań; badania rozpoznawcze; czynności pomocnicze według wykonanych usług Dodano:
2020-12-31 10:54:12
Umowa o świadczenie usług 2020-12-31 "Vet World" Paulina Stapurewicz ul. Miętowa 36, Ba Badanie zwierząt umieszcznych na rynku krajowym oraz wystawianie świadectw zdrowia według wykonanych usług Dodano:
2020-12-31 11:02:11
UM/000032/2021 2021-01-02 DKS Sp.z o.o. Ul. Energetyczna 15 80-180 Kowale dzierżawa kserokopiarki 137,76 - miesięcznie + wydruki wg zużycia Dodano:
2021-01-02 12:39:06
Umowa serwisowa 2021-01-02 Usługi Informatyczne Łukasz Matysek z siedzibą przy ul. Połanickiej 3/35, 22-100 Chełm Użytkowanie oprogramawania "Rejestr Podmiotów Paszowych, Utylizacyjnych i Żywnościowych" 105,00 - kwartalnie Dodano:
2021-01-02 12:37:00
Umowa serwisowa 2021-10-21 MARCEL S.A. w Zielonce k/Warszawy, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11 Usługi serewisowe oprogramowania "VetLink" 399,75- miesiecznie Dodano:
2021-10-23 10:00:02
Umowa o obsługę prawną 2021-12-22 Kancelaria Radcy Prawnego Michał Walczak ul. Książąt Mazowieckich 17 lok.6 01-990 Warszawa Świadczenie pomocy prawnej 1.200,00 -miesięcznie Dodano:
0000-00-00 00:00:00
Umowa o wydanie i używanie kart flotowych 2021-12-28 MIGB MAZOVIA, 01-473 Warszawa ul. Kocjana 3, Zakład usługowo - Produkcyjny, 35-322 Rzeszów Bezgotówkowe tranzakcje zakupu produktów i usług w sieci stacji paliw według faktury zakupu Dodano:
2021-12-29 14:22:45
865/B/2021 2021-12-31 Eko- SPALMED Bogusław Wodecki ul. Armii Krajowej 20/7 78-100 Kołobrzeg Odbiór odpadów 80,00 netto - miesięcznie Dodano:
2021-12-31 13:23:21
Umowa Nr 2/B/2022 2021-12-31 Minko Marcin Gąbin 25b; 72-320 Trzebiatów pomoc przy pobieraniu prób M. Groblewicz według wykonanych usług Dodano:
2022-01-03 08:39:21
Umowa Nr 02/P/2022 2021-12-31 Edmund Rogoża ul. I Armii Wojska Polskiego 28/4; 78-100 Kołobrzeg kontrola zwierząt według wykonanych usług Dodano:
2022-01-03 08:34:11
Umowa Nr 03/B/2022 2021-12-31 Edmund Rogoża ul. I Armii Wojska Polskiego 28/4; 78-100 Kołobrzeg Pobierania prób do badań w kierunku chorób zakaźnych zwierząt według wykonanych usług Dodano:
2022-01-03 08:35:01
Umowa Nr 1/M/2022 2021-12-31 Marcin Sczogiel ul. Unii Lubelskiej 78-100 Kołobrzeg badanie mięsa według wykonanych usług Dodano:
2022-01-03 08:33:41
Umowa Nr 2/M/2022 2021-12-31 Groblewicz Marek, Chometowo 43; 72-320 Trzebiatów badanie mięsa według wykonanych usług Dodano:
2022-01-03 08:40:59
Umowa Nr 4B/2022 2021-12-31 Zbigniew Konieczny, ul. Kolejowa 16/1, 78-113 Dygowo pomoc przy pobieraniu prób E.Rogoża według wykonanych usług Dodano:
2022-01-03 08:36:21
Umowa o świadczenie usług 2021-12-31 "Vet World" Paulina Stapurewicz, ul. Miętowa 36, Bartąg, 10-687 Olsztyn Badanie zwierząt umieszcznych na rynku krajowym oraz wystawianie świadectw zdrowia według wykonanych usług Dodano:
2022-01-03 08:32:12
Umowa o świadczenie usług 2021-12-31 Groblewicz Marek Gabinet Weterynaryjny, Chometowo 43; 72-320 Trzebiatów Pobierania prób do badań w kierunku chorób zakaźnych zwierząt według wykonanych usług Dodano:
2022-01-03 08:37:11
Umowa serwisowa 2022-01-02 Usługi Informatyczne Łukasz Matysek z siedzibą przy ul. Połanickiej 3/35, 22-100 Chełm Użytkowanie oprogromawania "Rejestr Podmiotów Paszowych, Utylizacyjnych i Żywnościowych" 105,00 - kwartalnie Dodano:
2022-01-02 13:51:22
Umowa produktowa 2022-02-24 Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. Zakup neoznaczków miesięczny limit kosztów zakupu usług na 500 zł Dodano:
2022-02-25 09:08:22
Umowa o wydanie i używanie kart flotowych 2023-12-01 Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe, ul. Kocjana 3; 01-473 Warszawa Bezgotówkowe tranzakcje zakupu produktów i usług w sieci stacji paliw wg faktury zakupu Dodano:
2023-12-02 10:02:11
Umowa prowadzenia serwisu systemu 2023-12-01 Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. ul. 4 Marca 38; 75-708 Koszalin Serwis oprogramowania użytkowego systemu Pracownicze Plany Kapitałowe 54 zł netto miesięcznie Dodano:
2023-12-02 10:14:01
Umowa serwisowa 2023-12-01 MARCEL S.A. w Zielonce k/Warszawy, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11 Usługi serewisowe oprogramowania "VetLink" 585, 00 netto - mięsiecznie Dodano:
2023-12-02 10:10:01
Umowa najmu urządzenia 2023-12-05 DKS Sp. z o.o.; 80-180 Kowale, ul. Energetyczna 15 Wynajem drukarek wg faktury zakupu Dodano:
2023-12-07 10:01:02
Umowa Nr 865/B/2024 2023-12-05 Eko- SPALMED Bogusław Wodecki ul. Armii Krajowej 20/7 78-100 Kołobrzeg Odbiór odpadów 80,00 netto miesięcznie Dodano:
2021-12-07 10:11:59
Aneks nr TEL000140003325/NEOI do umowy nr TEL00013 2023-12-16 Orange Polska S.A.; ul. Jagiellońska 34; 96-100 Skierniewice Usługi telekomunikacyjne według faktury zakupu Dodano:
2024-01-05 09:37:06
Umowa Nr 1M/2024 2023-12-29 Marcin Sczogiel, ul. Unii Lubelskiej 78-100 Kołobrzeg Badanie mięsa wg wykonanych usług Dodano:
2024-01-04 10:38:31
Umowa Nr 1P/2024 2023-12-29 "Vet World" Paulina Stapurewicz, ul. Miętowa 36, Bartąg, 10-687 Olsztyn Badanie zwierząt umieszcznych na rynku krajowym oraz wystawianie świadectw zdrowia wg wykonanych usług Dodano:
2024-01-04 10:23:01
Umowa Nr 2M/2024 2023-12-29 Groblewicz Marek, Chometowo 43; 72-320 Trzebiatów Badanie mięsa według wykonanych usług Dodano:
2024-01-04 10:25:46
Umowa produktowa 2024-01-01 Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. Zakup neoznaczków miesięczny limit kosztów zakupu usług na 1000 zł Dodano:
2024-01-04 10:03:02
Umowa najmu urządzeń i dostawy wody Eden 2024-01-02 Eden Springs Sp. z o.o.; ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza Wynajem urządzenia dozującego wodę, osprzętu i akcesoriów oraz sprzedaży wody "Eden" 39 zł netto + 2 butle wody 75 zł Dodano:
2024-01-04 10:35:13
Umowa o świadczenie usług informatycznych 2024-01-02 Usługi informatyczne NetMag Paweł Niewiadomski; ul. Trzygłowska 41d/4; 72-300 Gryfice 1200 netto zł miesięcznie Dodano:
2024-01-04 10:33:32
Umowa Nr 1B/2024 2024-01-08 Tomasz Starzyński; ul. Norwida 27o; 73-110 Stargard Pobierania prób do badań w kierunku chorób zakaźnych zwierząt wg wykonanych usług Dodano:
2024-01-04 10:44:32
Content | Menu | Access panel